Đào tạo nghề xe nâng tại Panasonic - khu công nghiệp Thăng Long

15/11/2017   4437 lượt xem
7 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động huấn luyện mở lớp đào tạo, dạy nghề

Một số hình ảnh của trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong lớp dạy nghề xe nâng tại Panasonic

 

 

© 2023, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động. All rights reversed.