Đào tạo vận hành xe nâng cho SamSung Bắc Ninh - thực hành tại Sơn Tây

31/10/2017   2282 lượt xem
4 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động đào tạo vận hành xe nâng cho SamSung Bắc Ninh, thực hành tại Sơn Tây

Một số hình ảnh trong đợt huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, về vận hành xe nâng, được giảng dạy tại cơ sở thực hành Sơn Tây của Trung tâm, với đầy đủ cơ sở vật chất hiện đại.

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động

 

© 2023, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động. All rights reversed.