Một số hình ảnh triển lãm của trung tâm tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

21/10/2017   2161 lượt xem
6 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - trực thuộc Cục An toàn lao động cung cấp chứng chỉ, chứng nhận an toàn lao động cho các nhóm 1, 2, 3, 4, 5 theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Các hình ảnh về thiết bị, cơ sở vật chất của trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

© 2023, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động. All rights reversed.