[Quyết định] Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật ATLĐ

17/03/2018   3207 lượt xem
5 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Trung tâm huấn luyện an toàn lao động - Cục an toàn lao động được lựa chọn đơn vị tổ chức khóa "Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động" và "Huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động".

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định

kỹ thuật an toàn lao động

-------------------------

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lựa chọn Trung tâm huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động là đơn vị tổ chức khóa "Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động" và "Huấn luyện nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động tại Hà Nội", cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức dự kiến: Tháng 5/2018.

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cơ sở Sơn Tây, đường Hữu Nghị, thị xã Sơn Tây, Tp. Hà Nội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Quy chuẩn và kiểm định kỹ thuật  an toàn lao động và Giám đốc Trung tâm Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Mọi thông tin liên hệ đăng ký:

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngõ 8B, Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội.

SĐT: 0948.331.789

Email: antoanlaodong.net@gmail.com

© 2022, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động. All rights reversed.