Đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Công ty dịch vụ bay miền Bắc

27/11/2018   3045 lượt xem
16 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động huấn luyện an toàn lao động cho công ty dịch vụ bay miền Bắc

Ngày 27/11/2018, Huấn luyện an toàn VSLĐ và công ty dịch vụ bay miền Bắc bắt đầu tiến hành đào tạo, huấn luyện an toàn lao động cho cán bộ nhân viên công ty.

Nội dung huấn luyện: Nhóm 1,2,3,4,5,6 theo quy định của nhà nước.

Dưới đây là một số hình ảnh của lớp huấn luyện

Huan luyen an toan lao dong

 

Huan luyen an toan lao dong

 

Chung chi an toan lao dong

Huan luyen an toan lao dong

 

CÁC ĐƠN VỊ CÓ NHU CẦU XIN LIÊN HỆ:

Điện thoại: 0948.331.789/0944.65.66.92.

Email: antoanlaodong.net@gmail.com

© 2024, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động. All rights reversed.