Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại nhiệt điện Uông Bí - Quảng Ninh

01/11/2017   2573 lượt xem
9 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động huấn luyện mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại nhiệt điện Uông Bí - Quảng Ninh

© 2023, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động. All rights reversed.