Tin tức

Đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Công ty điện tử Meiko

Đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Công ty điện tử Meiko

01/11/2018   2480 lượt xem
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động huấn luyện an toàn lao...
Đọc thêm →
Đào tạo nghề xe nâng tại Panasonic - khu công nghiệp Thăng Long

Đào tạo nghề xe nâng tại Panasonic - khu công nghiệp Thăng Long

15/11/2017   4438 lượt xem
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động huấn luyện mở lớp đào...
Đọc thêm →
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại nhiệt điện Uông Bí - Quảng Ninh

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại nhiệt điện Uông Bí - Quảng Ninh

01/11/2017   2574 lượt xem
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động huấn luyện mở lớp đào...
Đọc thêm →
Đào tạo vận hành xe nâng cho SamSung Bắc Ninh - thực hành tại Sơn Tây

Đào tạo vận hành xe nâng cho SamSung Bắc Ninh - thực hành tại Sơn Tây

31/10/2017   2283 lượt xem
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục an toàn lao động đào tạo vận hành xe nâng...
Đọc thêm →
Một số hình ảnh triển lãm của trung tâm tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

Một số hình ảnh triển lãm của trung tâm tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô

21/10/2017   2162 lượt xem
Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - trực thuộc Cục An toàn lao động cung cấp...
Đọc thêm →
Huấn luyện tại nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương

Huấn luyện tại nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương

16/10/2017   2776 lượt xem
Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - trực thuộc Cục An toàn lao động cung cấp...
Đọc thêm →
Huấn luyện - đào tạo an toàn lao động tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

Huấn luyện - đào tạo an toàn lao động tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn

22/10/2017   4158 lượt xem
Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - trực thuộc Cục An toàn lao động cung cấp...
Đọc thêm →
Đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Công ty dịch vụ bay miền Bắc

Đào tạo huấn luyện An toàn vệ sinh lao động tại Công ty dịch vụ bay miền Bắc

27/11/2018   2632 lượt xem
Trung tâm huấn luyện an toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động huấn luyện an toàn lao...
Đọc thêm →
© 2023, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động. All rights reversed.