Huấn luyện tại nhà máy bia Châu Á Thái Bình Dương

16/10/2017   2776 lượt xem
9 bầu chọn / điểm trung bình: 5

Trung tâm Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - trực thuộc Cục An toàn lao động cung cấp chứng chỉ, chứng nhận an toàn lao động cho các nhóm 1, 2, 3, 4, 5 theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

© 2023, Trung tâm huấn luyện An toàn vệ sinh lao động - Cục An toàn lao động. All rights reversed.